شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ آزاد بينديشيم... فارغ از نامها و رنگها... » مهمترين *دستاورد* سالهاي رياست جمهوري جناب آقاي *هاشمي رفسنجاني* از نظر شما چيست؟

[49%]
[5%]

[3%]


[3%]
[5%]
[35%]
37 رای دهنده
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top