شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ به باد گفته ام... تمام خاطرات و حرفهاي گفته و نگفته را گمان كنم كه خسته شد عبور كرد گمان كنم كمي زياد گفته ام ›
تصوير: http://static.cloob.com
هما بانو
چقدر قشنگ..:) مثل هميشه عالييي
هما بانو
و شايد هم خاطرات گمشده ، خسته به نظر برسد و حرفهاي نگفته را به ياد نياورد :)
زيباا...
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} زنده باشيد :)
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} شايد همينطوره كه ميگيد:)
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} سپاس
مگه ميشه با باد هم ححرف زد؟!
{a h=hosseinnaimi1}ناموس خدا.{/a} بله... ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند...
از اتاق فرمان اشاره ميکنن بله خيلي گف زدد:) :)
{a h=hajiabad}ذره بين زنده{/a} خيلي حوصله داري ...!
{a h=balayeasemoony}بلاي آسموني??{/a} چقه??
{a h=hosseinnaimi1}ناموس خدا.{/a} کم حوصله ايد؟
{a h=hajiabad}ذره بين زنده{/a} کم نه !
{a h=hajiabad}ذره بين زنده{/a} پري:)
{a h=hosseinnaimi1}ناموس خدا.{/a} خدا بده حوصله زياد :)
{a h=balayeasemoony}بلاي آسموني??{/a} ماشالا و نوم خدا :)
2-دست خط
زيبا بود خيلي
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top