سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به نام خدا

عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگوی...

در بیشتر اوقات ما معنای کلمات را ناقص متوجه میشویم و یک جنبه از وازه ای را در نظر می گیریم و جنبه های دیگر را رها می کنیم.شاهد ملموس این بیان کلمه انتقاد است.در حالی که معنای صحیح انتقاد بیان ضعف ها و قوتها به صورت توامان است نه فقط تمرکز روی مشکلات.

یکی از افتخارات روستای حاجی آباد زرین داشتن جوانان و نوجوانانی است که بر خلاف خیلی از نقاط کشور با سیگار بیگانه اند.وقتی در کوچه ها و گذرهای آبادی قدم بزنید کمترین نشانه ای از دود سیگار یا باقیمانده آن در سطح معابر نمی بینید،البته افرادی در سنین بالاتر هستند که سیگار میکشند اما آنها هم در رده سنی خود انگشت شمار  و در اقلیت هستند.تقربا میتوانیم بگوییم ما در حاجی آباد زرین جوان سیگاری نداریم.

شاید بعضی از مخاطبین با خواندن این مطلب بگویند:درست است که ما مشکل استعمال دخانیات نداریم اما در عوض با مسئله های دیگری به مراتب بدتر دست به گریبان هستیم.این نظر صحیحی است ولی به نظر شما به صرف وجود معضلاتی باید چشم را بر افتخارات بست؟

شاید عدم آلودگی جوانان حاجی آباد زرین به سیگار در کشور منحصر به فرد باشد.همه ما اثرات سوء  مصرف سیگار را می دانیم و معلوم است که به خاطر دوری جوانان روستای ما از این خطر تا چه اندازه فرصت جدید برایمان مهیاست و چقدر از مشکلات مناطق دیگر را نداریم.

چکیده حرف من این است:بیاییم خودمان را باور کنیم.شاید خیلی از ما به استعدادها و افتخارات حاجی آباد زرین واقف نیستیم و مدام خود را دست کم می گیریم.هدف من برای بیان بعضی اشکالات آبادی در این وبلاگ چاره یابی و ارتقاست نه خود کم بینی و تخریب و به تناسب زمان ان شاءالله از موفقیت ها نیز سخن به میان خواهد آمد.البته با یاری شما...

شما چه نظری دارید؟

 
تاریخ : یکشنبه 87/9/10 | 9:47 صبح | به قلم: محمد صادق خدایی | تا حرف حساب